Fysioterapia tuo vireyttä arkeen

Ikääntyneiden kuntoutus pyrkii palauttamaan ja ylläpitämään vanhuksen korkeinta mahdollista toimintatasoa sairauksista ja alentuneesta toimintakyvystä huolimatta ja siten kohentamaan omatoimisuutta ja elämänlaatua. Kuntoutus antaa keinoja kodinomaisessa ympäristössä ja arjessa selviytymiseen.

Fysioterapiapalveluihin kuuluvat

  • Toimintakyvyn arviointi
  • Asukkaan toimintakyvyn mukainen liikuntaryhmä
  • Liike- ja liikuntaohjaus
  • Apuvälinetarpeen arviointi ja hankinta
  • Mahdollisuus yksilöfysioterapiaan omakustanteisesti
    Lääkärin lähetteellä Kela:n korvaus
  • Veteraanikuntoutusta avokuntoutuksena Pietarinpirtissä

Oma fysioterapeutti 

Pietarinpirtilla on oma, koko päiväinen fysioterapeutti, joka toteuttaa kuntoutusta ja fysioterapiaa työparina oma, kuntouttavaa työtä tekevä lähihoitaja.

Yhteydenottolomake