Kuntouttava toiminta Pietarinpirtissä

Monipuolinen ja asiakaslähtöinen kuntoutustoiminta on erittäin tärkeä osa tämän päivän ikääntyneiden hoitoa. Pietarinpirtissä toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen ovat aina olleet yksi toiminnan peruspilareista, mutta tänä vuonna henkilöstöresursseja on tuntuvasti lisätty kuntouttavaan toimintaan.

Aktivoivaa pienryhmätoimintaa asukkaille

  • Kuntosaliharjoittelua talon omalla kuntosalilla
  • Tuolijumppaa
  • Muistia ja ajatustoimintaa aktivoivaa, monipuolista viriketoimintaa

Lisäksi Pietarinpirtissä toteutetaan yksilöllisesti ohjattua harjoittelua ja liikehoitoa asukkaan oman toimintakyvyn mukaan.
Fysioterapeutti on mukana asukkaan arjen suunnittelussa mahdollisimman kuntouttavaksi, sisältäen mm. ajantasaiset apuvälineet.

Oma fysioterapeutti 

Pietarinpirtilla on kokopäiväinen fysioterapeutti, joka toteuttaa kuntoutusta ja fysioterapiaa. Fysioterapeutin työparina  kuntouttavaa työtä tekevänä on lähihoitaja.

Yhteydenottolomake

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry
Pietarinkatu 7-9
50100 MIKKELI

Y-tunnus: 0207217-1
Puh: 015-3212610

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.