Fysioterapia tuo vireyttä arkeen

Ikääntyneiden kuntoutus pyrkii palauttamaan ja ylläpitämään vanhuksen korkeinta mahdollista toimintatasoa sairauksista ja alentuneesta toimintakyvystä huolimatta ja siten kohentamaan omatoimisuutta ja elämänlaatua. Kuntoutus antaa keinoja kodinomaisessa ympäristössä ja arjessa selviytymiseen.

Fysioterapiapalveluihin kuuluvat

  • Toimintakyvyn arviointi
  • Asukkaan toimintakyvyn mukainen liikuntaryhmä
  • Liike- ja liikuntaohjaus
  • Apuvälinetarpeen arviointi ja hankinta
  • Mahdollisuus yksilöfysioterapiaan omakustanteisesti
    Lääkärin lähetteellä Kela:n korvaus
  • Veteraanikuntoutusta avokuntoutuksena Pietarinpirtissä

Fysioterapia yhteistyössä Mikkelin Kuntopalvelun kanssa

Fysioterapiapalvelut tuottaa Mikkelin Kuntopalvelu:

"Olemme Mikkelin Kuntopalvelusta. Toimimme päivittäin Pietarinpirtissä ja huolehdimme asukkaiden fyysisestä toimintakyvystä."

Lokakuun alusta meille tulee oma koko päiväinen Fysioterapeutti toteuttamaan kuntoutusta ja fysioterapiaa työparina oman kuntouttavaa työtä tekevän lähihoitajan kanssa.

Yhteydenottolomake